Solo

As solo artist Anna performs as folk musician on stage, plays to traditional Scandinavian folk dance and as a show violinist at night clubs and events.

As a 7 years old Anna started to play violin and take lessons at the Ingesund music academy. At a age of 8 she started to play in orchestras and in a spelmanslag at the communal musik school, something that later come to influence her a lot in the musik carrier. The fascination of the Swedish and the Norwegian folkmusic has always been strong and thats the music that Anna has played most. In 2011 Anna started to study folkmusic at the music conservatory in Falun and then she went to the Royal Musik Academy for three years of folkmusic studies.

As a freelancer Anna has performed with several artists and in different projects and genres. Anna is currently at Västanå Theatre playing music at different shows.

Som soloartist uppträder Anna som folkmusiker på scen, spelar till traditionell skandinavisk folkdans och som showviolinist på nattklubb och event.

Som 7-åring började Anna ta fiollektioner på Ingesund Musikhögskola. Vid 8 års ålder började jag spela i  ungdomsorkester och i spelmanslaget på Arvika Kommunala Musikskola, något som sedan kom att prägla hela hennes musikkarriär. Fascinationen till den svenska och norska folkmusiken har alltid varit stark och det är också den som Anna har ägnat sig mest åt som violinist. År 2011 började hon att studera svensk folkmusik på Musikkonservatoriet i Falun och därefter gick hon den 3 år långa musikerutbildningen i svensk folkmusik på Kungliga Musikhögskolan.

Som frilansande musiker har Anna uppträtt med olika artister och i olika projekt och genrer. Anna är nu på Västanå Teater där hon spelar musik i olika föreställningar.