Pedagogics

In autumn 2021 Västanå Theatre started Unga Västanå Folk music course where Anna is  the pedagogue. A group of young fiddlers learns the traditional folk music from Sweden/Norway and also some of Magnus Stinnerboms compositions for Västanå Theatres shows. Anna feels very lucky to bring joy to the music for younger persons and hopes to give inspiration and an opportunity to find a context for their own music creation.

Together with the colleague Pär Kunze Anna is responsible for the youth courses in folkmusic in Värmlands Spelmansförbund. They work to spread the folkmusic tradition to younger people trough courses and spelmansstämmor around Värmland.

For more info, click here ttp://www.varmlandsspelmansforbund.se

Anna also give private lessons in violin.

Hösten 2021 startade Västanå Teater Unga Västanå folkmusikkurs där Anna är pedagog. En grupp unga spelmän får  lära sig traditionell svensk/norsk folkmusik och några av Magnus Stinnerboms kompositioner till Västanås föreställningar. Anna känner sig lyckligt att kunna sprida glädje och kreativitet till yngre människor och hoppas kunna ge inspiration och en möjlighet för dem att utvecklas och hitta ett sammanhang för deras eget musikskapande.

Tillsammans med kollegan Pär Kunze sedan några år tillbaka för kursverksamheten för barn och ungdom i Värmlands Spelmansförbund. Målet är att få fler unga att intressera sig för och utöva folkmusik i framförallt Värmland. Tillsammans med spelmansförbundet arrangerat de dagskurser på kulturskolor i Värmland, på Ransäterstämman, på Gammelvala och ett årligt återkommande folkmusikläger för ungdomar.

Mer info finns på  http://www.varmlandsspelmansforbund.se

Anna har även privatelever i fiol.